Az Alapítvány céljai

Az Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány 1999-ben jött létre a történeti, művészettörténeti, településtörténeti tudományos és kutatási tevékenységek támogatására, a műemléki és muzeális értékek kutatásának és megóvásának, valamint a művészettörténet oktatás segítésére.

Céljai megvalósítására az Alapítvány a következő tevékenységeket fejti ki:

  • Támogatja a művészettörténeti és általában történeti tárgyú egyetemi oktatást. Ilyen vonatkozásban vállalja az oktatási segédanyagok és más tárgyi feltételek biztosítását, egyetemi oktatók munkájának segítését, vendégoktatói programok, tanfolyamok, tanulmányutak szervezését, egyetemi hallgatók és oktatók egyéni kutatómunkájának a segítését, ösztöndíjak továbbítását.
  • Kutatási, dokumentálási tevékenységeket, tudományos konferenciákat szervez és lebonyolít. Művészettörténeti, történeti tárgyú adatgyűjtések, feldolgozások készítése, szervezése beleértve településtörténeti, műemléki, muzeális dokumentumok felkutatását, ilyen tárgykörbe tartozó írott és képi dokumentumok, felmérések, tervek előállítását, muzeális értékű tárgyak felkutatását, megmentését, múzeumba juttatását végzi.
  • Publikációs tevékenységet folytat: a kutatási tevékenység tárgykörébe eső kiállításokat, kiadványokat (könyveket, folyóiratok, időszaki kiadványokat) szerkeszt és terjeszt.
  • Gyűjtemények létrehozása: Az Alapítvány (adminisztratív archívumán kívül) céljai megvalósításához szükséges tudományos jellegű gyűjteményeket, könyvtárat, tervtárat, fényképtárat hoz létre.
  • Az Alapítvány céljai közé értendő a működéséhez, a fentebb felsorolt célok teljesítéséhez szükséges szervezési, szolgáltatási feladatok megoldása, az ezekhez szükséges anyagi források gyűjtése, befektetés útján történő gyarapítása, a szükséges tárgyi eszközök, ingó és ingatlan javak megvásárlása. Az Alapítvány céljai megvalósítása érdekében, a kuratórium döntései alapján együttműködik, szakmai kapcsolatokat tart fenn, tapasztalatcserét folytat más hazai és külföldi, természetes és jogi személyekkel.

Az alapítvány vezetősége:
Kovács András, igazgató
Kovács Zsolt, aligazgató

Alapítók:
Dávid László
Kovács András
Sipos Gábor
Tonk Sándor

Kuratórium:
Sipos Gábor, történész, elnök
Galavics Géza, művészettörténész, alelnök
Emődi Tamás, építész, titkár
Entz Géza Antal, művészettörténész, tag
Karácsony István, művészettörténész, tag
Kovács András, művészettörténész, tag
Kovács Zsolt, művészettörténész, tag
Mihály Melinda, művészettörténész, tag
Nagy Emese, művészettörténész, tag
Sarkadi Márton, építész, tag
Takács Imre, művészettörténész, tag
W. Kovács András, történész, tag
Weisz Attila, művészettörténész, tag