Konyvallomany

A Kolozsvár belvárosában található székhely épületében egy külön helyiség szolgál könyvtárként. Könyvtárunk anyaga magyar, angol és német nyelvű művészettörténeti irodalomból, művészettörténeti kézikönyvekből, folyóiratokból, különlenyomatokból és fénymásolatokból áll.

A közszolgálati könyvtár szabadon látogatható, szabadpolcos rendszerrel működik. A könyvek az olvasóban használhatók, illetve rövidebb időtartamokra kölcsönözhetőek. Látogatóink számra sokszorosítási lehetőséget és WiFi-t biztosítunk. A könyvtár elsősorban a művészettörténet iránt érdeklődő egyetemi hallgatók és oktatók munkájának segítését szolgálja, de ugyanakkor gyűjtési köre lehetővé teszi a különböző történettudományi szakterületek (magyarságtörténet, művészettörténet, régészet, műemlékvédelem, muzeológia) speciális kérdései iránt érdeklődő kutatók általi használatát is.

A könyvtár állományának nagy részét az egyetemes és magyar, illetve erdélyi képző- és iparművészettel kapcsolatos kézikönyvek, tanulmánykötetek, katalógusok és albumok teszik ki. Ehhez a témakörhöz kapcsolódnak elsősorban a gyűjtött folyóiratok is (Művészettörténeti Értesítő, Ars Hungarica, Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, Műemlékvédelem, Pamiatkovy-Muzea, Folia Historica stb.). Könyvtárunk anyagának értékes részét képezik a művészettörténet-írás legújabb kézikönyv-sorozatai (Pelican History of Art, Oxford History of Art, stb.). A kutatás és oktatás segítését szolgálják a történettudományi forráskiadáshoz, művészetelmélethez, műemlékvédelemhez stb. kapcsolódó könyvek és folyóiratok is. A fentebbi könyv- és folyóirat állományt másfélszáz különlenyomat és Kolozsváron elérhetetlen kiadványok fénymásolatai egészítik ki.

A jelenleg mintegy 3000 kötetet kitevő állományunk kisebb tételű vásárlások révén és adományozóinknak köszönhetően folyamatosan gyarapodik. Ez utóbbiak közül kiemelkedik a kölni Antalffy család adománya, akik több száz művészettörténeti témájú kötetet tartalmazó magánkönyvtárukat ajánlották fel Alapítványunknak. Az erdélyi és magyarországi intézményekkel kialakított kiadványcsere révén is bővül könyvtárunk. Ilyen tekintetben Alapítványunk nyitott a tevékenységi köréhez közeli intézményekkel létesítendő kapcsolatokra.